Nieuwkomers en boeken

Speels omgaan met letters, woorden en prentenboeken

Omdat dit een foto in een azc is, mag het jongetje niet in beeld. Je ziet ook meteen hoe groot het boek is.

 

Nederlands is een knap lastige taal om te leren, helemaal als je niet opgroeit met de klanken ervan. Kinderen pikken sneller een nieuwe taal op dan hun ouders, maar leren lezen terwijl je een nieuwe taal nog niet eens spreekt, vraagt helemaal veel. Naast alle nieuwe indrukken. 

Omdat kinderen spelenderwijs veel makkelijker iets oppikken, zocht ik uit op welke speelse manier zij snel tot praten en lezen te verleiden zijn. Op de Amsterdamse Eloutschool mocht ik in de nieuwkomersklas van meester William meelopen en verdiepte ik me in de materialen waarmee zijn klas zoal werkt. Een half jaar was ik regelmatig aan de slag met een groepje kinderen. Hun reactie op letters, woorden, plaatjes en vooral prentenboeken leverde verrassende resultaten op; het leidde tot bijzondere gesprekjes en inzichten in wat zij vooral nodig hebben.

Vanuit die praktijk ontwikkelde ik een prentenleesboek specifiek voor hen, inclusief instructie voor nieuwkomersleerkrachten. (Naast schrijver ben ik methodiekontwikkelaar.) In 2021 ging een aantal van hen actief aan de slag met dat concept en met hun ervaringen wordt een 2e prentenleesboek ontwikkeld. Zo vormt de bron heel directe inbreng voor verdere ontwikkeling van het concept. Uitgevers denken dat zo'n boek weinig oplevert, maar die kinderen levert het juist wél veel op. Daarom zocht ik actief donateurs voor een uitgave en dat lukte: Prentenleesboek Kat Kaat is weg, met illustraties van Juliette de Wit verscheen in oktober 2021 bij vakuitgeverij SWP. Zie pagina Nieuws voor meer informatie erover. 

Dankzij Marry de Gaay Fortman rolde dat 1e boek van de persen. Als Topvrouw leert Marry niet alleen vrouwen uit het bedrijfsleven dat het onontbeerlijk is om met een maatschappelijke antenne te opereren en doeltreffend verbindingen te leggen. Die antenne strekt zich ook uit tot buiten dat bedrijfsleven. Uit haar woorden: Dit heeft echt wel mijn hart, ik vind het een super project! blijkt hoe gemotiveerd zij is om aan dit project bij te dragen. Om dit boek te realiseren, doneert zij inkomsten uit een Masterclass die zij geeft. (Meer informatie over die masterclass: https://masterfundamentals.nl/marry-de-gaay-fortman/)  

Namens de jonge nieuwkomers heel veel dank daarvoor! Met de komst van een 2e titel in 2022 is de serie De Jonge Nieuwkomers geboren. Stichting De Jonge Nieuwkomers is opgericht op 10 mei en doende het ANBI keurmerk te krijgen.    

Wil je zelf meewerken en doneren om deze kinderen taalsterker te maken en hun  onderwijsongelijkheid iets te verminderen? Trakteer met een donatie  (vanaf € 14,90) een of meer kinderen of een hele klas nieuwkomers op dit boek. Neem voor concrete informatie daarover contact op via: 

actieboektraktatie@xs4all.nl 

 

 

 

 

Het boek op de foto is een andere aanrader: Hallo, mijn eerste woordenboek, auteur Marie-Claire Loudon, fotografie Carmen Cos, uitgeverij Ploegsma 2017. Met heldere foto's van dagelijkse voorwerpen en door het dikke karton eindeloos te gebruiken. De kleurige dunne schriften maakte ik als eigen boekjes toen ik met de kinderen met het prentenleesboek werkte. In dat prentenleesboek staat instructie met meer concrete suggesties, omdat knutselen plezier geeft én de concentratie verhoogt.