Nieuwkomers en boeken

Speels omgaan met letters, woorden en prentenboeken

Omdat dit een foto in een azc is, mag het jongetje niet in beeld. Je ziet ook meteen hoe groot het boek is.

 

Nederlands is een knap lastige taal om te leren, helemaal als je niet opgroeit met de klanken ervan. Onder nieuwkomers hebben kinderen het voordeel op hun ouders dat zij sneller nieuwe dingen oppakken, maar wanneer zeg je de en wanneer gebruik je het? En al die werkwoorden goed leren vervoegen en uitspreken, dat is ook een flinke kluif. Nieuwkomertjes die tussen kleuter en de middenbouwfase in zitten en precies in die tijd naar Nederland zijn gekomen, hebben al meer dan genoeg om aan te moeten wennen. En dan ook nog eens leren lezen en schrijven terwijl je het spreken van een taal nog niet onder de knie hebt, vraagt een heleboel tegelijkertijd.

Omdat die kinderen al zoveel moeten en spelenderwijs vaak enorm veel oppikken, wilde ik uitvinden op welke speelse manier je het beste met die verschillende kanten van de taal kunt omgaan met hen. Ook was ik benieuwd of er de afgelopen jaren materialen op maat voor die groep kinderen ontwikkeld zijn, mede omdat ik graag vernieuwende werkvormen ontwikkel. Zo kwam ik terecht op de Eloutschool in Amsterdam, waar ik  in de nieuwkomersklas van meester William mocht meelopen en me verdiepte in de materialen waarmee zijn klas zoal werkt. Daarna ging ik een half jaar lang regelmatig aan de slag met een groepje van vier 6-jarigen, de jongsten uit die klas. Het speels werken met letters, woorden, plaatjes, prentenboeken en meer leverde soms verrassende resultaten op, leidde tot bijzondere gesprekjes met de kinderen en inzichten in wat zij vooral nodig hebben.

Op grond van onder andere die ervaringen ontwikkelde ik een vernieuwend leeshulpmiddel een speciaal boek dat met een eenmalige donatie van € 3.500 gemaakt kan worden. Toezeggingen van leerkrachten van nieuwkomers om actief mee te werken aan de verdere ontwikkeling ervan zijn al binnen. Met hun inbreng én als de donatiewind meezit, kan het mogelijk zelfs een serie worden: De Jonge Nieuwkomers.

Door Marry de Gaay Fortman kan met de eerste productie van start gegaan worden! Als Topvrouw leert Marry niet alleen vrouwen uit het bedrijfsleven dat het in die omgeving onontbeerlijk is om met een maatschappelijke antenne te opereren en doeltreffend verbindingen te leggen. Haar maatschappelijke antenne strekt zich ook uit tot buiten dat bedrijfsleven. Hoe gemotiveerd zij is om aan dit project bij te dragen, blijkt wel uit haar woorden: Dit heeft echt wel mijn hart, ik vind het een super project! Daarom doneert zij inkomsten uit de Masterclass die zij geeft, waarover meer informatie te vinden is via: https://masterfundamentals.nl/marry-de-gaay-fortman/  

Namens de nieuwkomertjes vast heel veel dank daarvoor!

Ook doneren om de onderwijsongelijkheid voor deze doelgroep iets te verminderen? Trakteer via een geoormerkte donatie een hele klas vluchtelingenkinderen of andere nieuwkomers op dit boek. Neem voor meer informatie contact op via joke@dejongeteksten.nl

Bruikbare boeken voor jonge nieuwkomers:

Als aanrader voor jonge nieuwkomers noem ik graag met stip op nummer 1: Hallo, mijn eerste woordenboek: het boek dat op de foto staat en in het azc ook al een succes bleek. Auteur Marie-Claire Loudon, fotografie Carmen Cos, uitgeverij Ploegsma 2017. Dingen die te maken hebben met huis, school, ontbijt en meer komen aan de orde en dit per bladzij themagewijs groeperen is heel geschikt voor deze doelgroep. Kleurrijke foto’s (in plaats van illustraties zoals meestal) maken het heel aantrekkelijk en dat het van dik karton is, maakt dat het eindeloos gebruikt kan worden. 

In de eerste helft van het nieuwe schooljaar verschijnt het eerste boek dat toegespitst is op hoe nieuwkomers leren lezen. Een vernieuwende methodiek, die theoretisch onderbouwd is en in een proeftuin in de praktijk met jonge nieuwkomers werd ontwikkeld. De productie van de eerste titel van de Jonge Nieuwkomers zal door een vakuitgeverij verzorgd worden en nader nieuws is via deze website te volgen.  

 

Als je nog speelser met het boek dat eraan komt wilt werken, kun je de kinderen een kleurig dun schrift als eigen boekje geven. Plaatjes plakken, kleuren en wat letters schrijven: een beetje kunnen kleuteren verhoogt de concentratie.