Opdrachten gedaan voor:

Productie van teksten voor opdrachtgevers, specialisatie: begrijpelijke, leesbare taal en educatieve teksten. 


Opdrachtgevers:

Uitgeverij Zwijsen, SWP/Niño en van Tricht: zie website www.boekenvanjoke.nl voor  verschenen kinderboeken

Alice O - Educatie in wereldperspectief: verhalenkoffer Europese Unie basisschool, mensenrechten cd-rom middelbare scholieren

Multimediale uitgeverij Cd-id: dieren cd-rom voor kinderen, redigeren en corrigeren van cursusmateriaal voor volwassenen

Gemeente Amersfoort: diverse opdrachten rondom integratiebeleid, nieuwkomers aan de slag, digitale portretjes van langdurig werklozen

Script-Plus: manuscriptbeoordeling van kinderboeken

Pleegzorgblad Binding: recensies kinderboeken

Cursusinstituut Laudius: samenstellen van schriftelijke cursus 'Schrijven voor kinderen' en werken als huiswerk nakijk docent bij verschillende schrijfcursussen